logo

HOA LE Finanztransfer GmbH

Geldtransfer nach Vietnam
CÔNG TY CHUYỂN TIỀN TỪ ĐỨC VỀ VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ ĐÁNG TIN CẬY CỦA QUÝ KHÁCH !

PHIẾU CHUYỂN TIỀN (TRANSFERAUFTRAG)

(*: dữ liệu cần thiết - Pflichtfeld)

NGƯỜI GỬI (AUFTRAGGEBER)
NGƯỜI NHẬN (EMPFÄNGER)
Thành phố - Tỉnh (Ort)*:
XÁC NHẬN NGUỒN GỐC / MỤC ĐÍCH SỐ TIỀN GỬI VỀ VIỆT NAM (ERKLÄRUNG ÜBER DIE HERKUNFT / DEN ZWECK DES ZU TRANSFERIERENDEN VERMÖGEN)1)
1) Theo qui định mới về vấn đề chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 GwG) (Nach den neuen Vorschriften der Transferierungen von Devisen ins Ausland (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 GwG))
SỐ TIỀN GỬI (TRANSFERBETRAG)
NƠI NHẬN - (AUSZAHLUNGSORT)
CHỨNG NHẬN (BESTÄTIGUNG)
2) Es gelten unsere Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung.
NHẬN HỒI BÁO (VERSAND DER MITTEILUNG)*
Lưu ý: Quý khách vui lòng chuyển khoản. Không chuyển tiền mặt vô tài khoản của công ty thông qua ngân hàng! (bitte kein Bargeld auf unser Konto einzahlen!)

Sau khi nhấn nút in PDF, phiếu chuyển tiền (PDF) với đầy đủ thông tin chỉ được gởi trực tiếp đến máy tính / smartphone của quý khách. Quý khách vui lòng kiểm tra lại cẩn thận trước khi gởi cho công ty qua e-Mail hay whatsapp/viber.
Xin cám ơn Quý khách!

Bitte kontrollieren Sie nochmal alle Angaben auf dem erstellten Transferauftrag (in PDF-Format) und übermitteln uns diesen per E-Mail oder whatsapp / viber.
Vielen Dank!